İNŞAAT MÜHENDİSİ

Karayolları, demiryolları, havaalanları, köprüler, limanlar, kanallar, barajlar, sulama projeleri, boru hatları, enerji santralleri ve su ve kanalizasyon sistemleri gibi bina yapılarının ve tesislerinin planlanması, tasarlanması ve inşaatı ve bakımının denetlenmesinde mühendislik görevlerini yerine getirirler.

İLK BAKIŞTA

Holland Kodu

R,I,C (Realistik, Araştırmacı, Geleneksel)

ÇALIŞMA ORTAMI

Ofis ve saha kombinasyonu

UZAKTAN ÇALIŞMA ORANI

Düşük (%10-20, Proje bazlı ve pozisyona göre değişebilir)

GELECEK 10 YILDAKİ BEKLENTİ

Hızlı Büyüme (Yapı ve altyapı projelerinin artmasıyla)

MESLEK BİLGİ HARİTASI

A- MESLEKİ NİTELİKLER

Çalışma Bağlamı

Cevaplar Çalışanlara Sorulan Sorular
%100  Her gün Elektronik Posta — Bu işte elektronik postayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz?
%100  Her gün Telefon — Bu işte ne sıklıkla telefon görüşmesi yapıyorsunuz?

%76  Her gün

%24  Haftada bir ve üstü

Yüz Yüze Tartışmalar – Bu işteki bireylerle veya ekiplerle ne sıklıkla yüz yüze tartışmalar yapmanız gerekiyor?
%52  Son derece önemli
%33  Çok Önemli
%14  Önemli
Kesin veya Doğru Olmanın Önemi — Bu işi gerçekleştirirken çok kesin veya son derece doğru olmak ne kadar önemlidir?
%75  Her gün İç Mekan, Çevresel Kontrollü — Bu iş ne sıklıkla iç mekanda çevresel kontrollü koşullarda çalışmayı gerektiriyor?
%43  Son derece önemli
%24  Çok önemli
Çalışma Grubu veya Ekiple Çalışmak — Bu işte bir grup veya ekipte başkalarıyla birlikte çalışmak ne kadar önemlidir?
%38  Sürekli
%43  Çoğu zaman
%19  Ara sıra
Başkalarıyla İletişim — Bu iş, çalışanın bunu gerçekleştirmek için başkalarıyla (yüz yüze, telefonla veya başka şekilde) iletişim halinde olmasını ne kadar gerektiriyor?
%19  Çoğu zaman
%76  Günün yarısından fazla
Oturma — Bu iş ne kadar oturmayı gerektiriyor?
%38  Her gün
%33 Haftada birden çok
%19 Ayda birden çok
Karar Verme — Bu işte ne kadar sıklıkla diğer insanları, mali kaynakları ve/veya kuruluşun imajını ve itibarını etkileyen kararlar veriyorsunuz?
Çalışma Faaliyetleri
Önem Düzeyi Açıklama
%89  Bilgi Alma
%86  Karar Verme ve Sorunları Çözme
%82  Amirler, Akranlar veya Astlarla İletişim Kurma
%79 Teknik Cihaz, Parça ve Ekipman Taslağının Hazırlanması, Yerleştirilmesi ve Belirlenmesi
%79  Standartlara Uygunluğu Belirlemek İçin Bilgilerin Değerlendirilmesi
%79  İlgili Bilgiyi Güncellemek ve Kullanmak
%78 Başkalarının Çalışmalarını ve Faaliyetlerini Koordine Etmek
%78  Bilgisayarlarla Çalışmak
%76 Kuruluş Dışındaki İnsanlarla İletişim Kurmak
%76 Ekipmanın, Yapıların veya Malzemelerin İncelenmesi
Görevler
Önem Düzeyi Açıklama
%81  Çevre, güvenlik veya diğer resmi düzenlemelere uygunluğu sağlayarak mühendislik faaliyetlerini yönlendirmek.
%75  Proje sahasındaki inşaat, işletme veya bakım faaliyetlerini yönetmek ve yönlendirmek.
%75  İlerlemeyi izlemek ve tasarım spesifikasyonlarına ve güvenlik veya sanitasyon standartlarına uygunluğu sağlamak için proje sahalarını incelemek.
%73  Tasarım özelliklerini belirlemek için yük ve eğim gereksinimlerini, su akış hızlarını veya malzeme stres faktörlerini hesaplamak.
%72  Bilgisayar destekli tasarım veya çizim araçlarını kullanarak ulaşım veya hidrolik sistem veya yapıları planlayın ve tasarlamak.
%68 Endüstriyel veya idari personele tasarım, inşaat, program değişiklikleri veya yapısal onarımlarla ilgili teknik tavsiyelerde bulunmak.
%67  Araştırma raporlarını, haritaları, çizimleri, planları, hava fotoğraflarını veya diğer topografik veya jeolojik verileri analiz etmek.
%67  Kurulumları planlamak veya inşaatı yönlendirmek için referans noktaları, eğimler veya yükseklikler oluşturmak için araştırmaları yönetin veya bunlara katılın.
%64  Proje fizibilitesini belirlemek için malzeme, ekipman veya işçiliğin miktarlarını ve maliyetini tahmin edin.
%63  İhale teklifleri, tapular, çevresel etki beyanları veya mülk ve geçiş hakkı açıklamaları gibi konularda kamuya açık raporlar hazırlayın veya sunun.
Teknoloji Becerileri
 • Analitik veya bilimsel yazılımDassault Systemes Abaqus; HEC-HMS; Minitab; The MathWorks MATLAB
 • Bilgisayar destekli tasarım CAD yazılımı — Autodesk AutoCAD Civil 3D In-Demand Hot technology ; Autodesk Revit In-Demand Hot technology ; Bentley MicroStation In-Demand Hot technology ; Dassault Systemes SolidWorks Hot technology
 • Geliştirme ortamı yazılımı — C Hot technology ; Microsoft Visual Basic Hot technology ; National Instruments LabVIEW; Verilog
 • Elektronik posta yazılımıEmail software; Microsoft Exchange; Microsoft Outlook
 • Kurumsal kaynak planlama ERP yazılımı — Microsoft Dynamics Hot technology ; Oracle JD Edwards EnterpriseOne; SAP software
 • Coğrafi bilgi sistemi — ESRI ArcGIS software Hot technology ; ESRI ArcInfo; ESRI ArcView; Geographic information system GIS software
 • Grafik veya fotoğraf görüntüleme yazılımı — Bentley GeoPak Bridge; Graphics software; SmugMug Flickr; Trimble SketchUp Pro
 • Ofis paketi yazılımı — Corel WordPerfect Office Suite; Microsoft Office software
 • Sunum yazılımı — Microsoft PowerPoint
 • Proje yönetimi yazılımı – Cost estimating software; Microsoft Project Hot technology ; Oracle Primavera Enterprise Project Portfolio Management Hot technology ; The Gordian Group PROGEN Online
Kullanılan Araçlar
 • Elektronik Mesafe Ölçme Cihazları: Arazi ölçümleri ve proje alanlarının detaylı analizlerinde kullanılır.
 • Rodlar ve Açı Ölçerler: Arazinin eğimini ve yükseklik farklarını belirlemek için kullanılır.
 • Trafik Sayacı: Yolların kullanım yoğunluğunu ve trafik akışını ölçmek için kullanılan cihazlardır.
 • Lazer Seviye Ölçerler: Yapı ve altyapı projelerinde yatay ve düşey hizalamaları belirlemek için kullanılır.
 • Hassas Seviye Ölçerler: Yüksek doğruluk gerektiren ince ölçüm işleri için tercih edilir.
 • Harita ve Kadastro Çubukları: Arazi ölçümü ve kadastro çalışmalarında kullanılan standart ölçme araçlarıdır.
 • Mikrofilm Okuyucular: Arşivlenmiş çizimlerin ve dokümanların görüntülenmesi için kullanılır.
 • Mimari Plan Kopyalama Cihazları: İnşaat projelerinde kullanılan çizimlerin ve planların çoğaltılması için kullanılır.
 • Çizim Ölçekleri: Mimari ve mühendislik çizimlerinde kullanılan ölçek çubuklarıdır.
 • Döner Ölçekler: Farklı ölçeklerdeki çizimler için uygundur ve hassas ölçümler sağlar.
 • Radar Tabancaları: Özellikle trafik kontrolü ve hız sınırlarının denetiminde kullanılır.
 • Ölçme Şeritleri: Genel amaçlı uzunluk ölçümünde en yaygın kullanılan araçtır.
 • Çizim Üçgenleri: Mimari ve mühendislik çizimlerinde açılar ve hatlar üzerinde çalışmak için kullanılır.

B- ÇALIŞAN NİTELİKLERİ

Gereken Beceriler

 

 

Önem Beceri Beceri Açıklaması
%75 Aktif Dinleme Diğer insanların ne söylediğine tam anlamıyla dikkat etmek, yapılan noktaları anlamak için zaman ayırmak, uygun olduğunda sorular sormak ve uygunsuz zamanlarda kesmemek.
%72 Okuduğunu Anlama İşle ilgili dokümanlardaki cümleleri ve paragrafları anlama.
%72 Konuşma Bilgileri etkili bir şekilde aktarmak için başkalarıyla konuşma.
%72 Matematik Problemleri çözmek için matematik kullanma.
%72 Eleştirel Düşünme Alternatif çözümlerin, sonuçların veya sorunlara yaklaşımların güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için mantık ve akıl yürütme kullanma.
%72 Karmaşık Problem Çözme Karmaşık problemleri tanımlama ve ilgili bilgileri gözden geçirerek seçenekleri geliştirme ve değerlendirme ve çözümleri uygulama.
%69 Bilim Sorunları çözmek için bilimsel kuralları ve yöntemleri kullanma.
%69 Sistem Analizi Bir sistemin nasıl çalışması gerektiğini ve koşullardaki, operasyonlardaki ve çevredeki değişikliklerin sonuçları nasıl etkileyeceğini belirleme.
%69 Zaman Yönetimi Kendi zamanını ve başkalarının zamanını yönetme.
%66 Operasyon Analizi Bir tasarım oluşturmak için ihtiyaçları ve ürün gereksinimlerini analiz etme.
Kullanılacak Bilgiler
Önem Bilgi Bilgi Açıklaması
%93 Tasarım Hassas teknik planların, mavi baskıların, çizimlerin ve modellerin üretimiyle ilgili tasarım teknikleri, araçları ve prensipleri hakkında bilgi.
%92 Mühendislik ve Teknoloji Mühendislik bilimi ve teknolojisinin pratik uygulaması hakkında bilgi. Bu, çeşitli mal ve hizmetlerin tasarımı ve üretimi için prensipler, teknikler, prosedürler ve ekipmanların uygulanmasını içerir.
%88 İnşaat ve Yapı Evlerin, binaların veya otoyollar ve yollar gibi diğer yapıların inşası veya onarımında kullanılan malzemeler, yöntemler ve araçlar hakkında bilgi.
%87 Matematik Aritmetik, cebir, geometri, kalkülüs, istatistik ve bunların uygulamaları hakkında bilgi.
%75 İngiliz Dili İngiliz dilinin yapısı ve içeriği hakkında bilgi, bu kelime anlamlarını, yazım kurallarını, kompozisyon kurallarını ve dil bilgisini içerir.
%68 Fizik Fiziksel prensiplerin, kanunların, aralarındaki ilişkilerin ve sıvı, malzeme ve atmosferik dinamikler, mekanik, elektrik, atom ve alt atom yapıları ve süreçleri anlamak için uygulamaları hakkında bilgi ve tahmin.
%66 Yönetim ve İdare Stratejik planlama, kaynak tahsisi, insan kaynakları modellemesi, liderlik tekniği, üretim yöntemleri ve insanlar ve kaynakların koordinasyonu dahil olmak üzere işletme ve yönetim prensipleri hakkında bilgi.
%61 Müşteri ve Kişisel Hizmet Müşteri ve kişisel hizmetler sağlama ilke ve süreçleri hakkında bilgi. Bu, müşteri ihtiyaçlarının değerlendirilmesi, hizmetler için kalite standartlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesini içerir.
%56 Yasal Mevzuat ve Hukuk Kanunlar, yasal kurallar, mahkeme prosedürleri, emsaller, hükümet düzenlemeleri, idari emirler, kurum kuralları ve demokratik siyasi süreç bilgisi.
%56 Kamu Güvenliği ve Güvenlik İnsanların, verilerin, mülklerin ve kurumların korunması için etkili yerel, devlet veya ulusal güvenlik operasyonlarını teşvik etmek için ilgili ekipman, politikalar, prosedürler ve stratejiler hakkında bilgi.
İhtiyaç Duyulabilecek Yetenekler
Önem Yetenek Yetenek Açıklaması
%75 Sözlü Anlama Konuşulan kelimeler ve cümleler aracılığıyla sunulan bilgi ve fikirleri dinleyip anlama yeteneği.
%75 Yazılı Anlama Yazılı olarak sunulan bilgi ve fikirleri okuyup anlama yeteneği.
%75 Sözlü İfade Bilgi ve fikirleri konuşarak başkalarının anlayacağı şekilde iletebilme yeteneği.
%75 Yazılı İfade Bilgi ve fikirleri yazarak başkalarının anlayacağı şekilde iletebilme yeteneği.
%75 Problem Duyarlılığı Bir şeyin yanlış gittiğini veya yanlış gitme olasılığının olduğunu fark edebilme yeteneği. Problem çözme işlemi içermez, yalnızca bir problemin var olduğunu tanıma yeteneği.
%75 Tümdengelimli Akıl Yürütme Genel kuralları belirli problemlere uygulayarak mantıklı cevaplar üretebilme yeteneği.
%75 Tümevarımsal Akıl Yürütme Bilgi parçalarını bir araya getirerek genel kurallar veya sonuçlar oluşturabilme yeteneği (ilgili olmayan olaylar arasında bir ilişki bulmayı içerir).
%72 Bilgi Sıralama Şeyleri veya eylemleri belirli bir kurala veya kurallar kümesine göre belirli bir sıra veya düzene göre düzenleyebilme yeteneği (örneğin, sayıların, harflerin, kelimelerin, resimlerin, matematiksel işlemlerin desenleri).
%72 Matematiksel Akıl Yürütme Bir problemi çözmek için doğru matematiksel yöntemleri veya formülleri seçebilme yeteneği.
%69 Kategori Esnekliği Farklı şeyleri farklı yollarla birleştirmek veya gruplamak için farklı kurallar seti oluşturma veya kullanma yeteneği.
Mesleki İlgi Alanları (Holland)
Önem Mesleki İlgi İlgi Açıklaması
%89 Gerçekçi İş, ekipman, malzeme veya yapıların tasarlanması, inşa edilmesi veya tamir edilmesi, fiziksel aktivitelerde bulunma veya dış mekânlarda çalışma ile ilgilidir. Gerçekçi meslekler genellikle mühendislik, mekanik ve elektronik, inşaat, marangozluk, ulaşım, makine operatörlüğü, tarım, hayvan hizmetleri, fiziksel veya manuel işçilik, atletizm veya koruma hizmetleri ile ilişkilendirilir.
%69 Araştırmacı İş, cansız nesneler, canlı organizmalar, hastalık veya diğer tür engeller veya insan davranışı üzerine çalışma ve araştırma yapmayı içerir. Araştırmacı meslekler genellikle fiziksel, yaşam, tıbbi veya sosyal bilimler ile ilişkilendirilir ve beşeri bilimler, matematik/istatistik, bilgi teknolojisi veya sağlık hizmetleri alanlarında bulunabilir.
%61 Geleneksel İş, genellikle bir iş ortamında prosedür ve düzenlemelere uyarak bilgi veya veriyi düzenlemeyi içerir. Geleneksel meslekler genellikle ofis işleri, muhasebe, matematik/istatistik, bilgi teknolojisi, finans veya insan kaynakları ile ilişkilendirilir.
%32 Girişimci İş, genellikle bir iş ortamında yönetme, pazarlama, satış yapma veya müzakere etme veya politik ve hukuki durumlarda insanlara liderlik etme veya tavsiye verme ile ilgilidir. Girişimci meslekler genellikle iş girişimleri, satış, pazarlama/reklamcılık, finans, yönetim/idare, profesyonel danışmanlık, halkla ilişkiler, politika veya hukuk ile ilişkilendirilir.
%19 Sanatsal İş, çeşitli medya için orijinal görsel sanat eserleri, performanslar, yazılı eserler, yiyecek veya müzik yaratmayı veya çeşitli nesne ve malzemelere sanatsal prensipleri uygulamayı içerir. Sanatsal meslekler genellikle görsel sanatlar, uygulamalı sanat ve tasarım, performans sanatları, müzik, yaratıcı yazarlık, medya veya mutfak sanatları ile ilişkilendirilir.
%13 Sosyal İş, başkalarına yardım etme, öğretme, tavsiye verme, yardımcı olma veya hizmet sağlama ile ilgilidir. Sosyal meslekler genellikle sosyal, sağlık bakımı, kişisel hizmet, öğretim/eğitim veya dini etkinlikler ile ilişkilendirilir.
Çalışma Değerleri
Ölçüt İş Değeri İş Değeri Açıklaması
%83 Bağımsızlık Bu iş değerini tatmin eden meslekler, çalışanların kendi başlarına çalışmalarına ve kararlar almalarına olanak tanır. İlgili ihtiyaçlar Yaratıcılık, Sorumluluk ve Özerkliktir.
%75 Çalışma Koşulları Bu iş değerini tatmin eden meslekler, iş güvenliği ve iyi çalışma koşulları sunar. İlgili ihtiyaçlar Aktivite, Tazminat, Bağımsızlık, Güvenlik, Çeşitlilik ve Çalışma Koşullarıdır.
%72 Başarı Bu iş değerini tatmin eden meslekler, sonuç odaklıdır ve çalışanların en güçlü yeteneklerini kullanmalarına, böylece bir başarı hissi almalarına olanak tanır. İlgili ihtiyaçlar Yetenek Kullanımı ve Başarıdır.
%72 Tanınma Bu iş değerini tatmin eden meslekler, ilerleme potansiyeli, liderlik fırsatları sunar ve genellikle prestijli olarak kabul edilir. İlgili ihtiyaçlar İlerleme, Otorite, Tanınma ve Sosyal Statüdür.
%61 Destek Bu iş değerini tatmin eden meslekler, çalışanların arkasında duran destekleyici yönetim sunar. İlgili ihtiyaçlar Şirket Politikaları, İnsan İlişkileri Üzerine Denetim ve Teknik Üzerine Denetimdir.
%50 İlişkiler Bu iş değerini tatmin eden meslekler, çalışanların başkalarına hizmet etmelerine ve rekabetçi olmayan bir ortamda iş arkadaşlarıyla çalışmalarına olanak tanır. İlgili ihtiyaçlar İş Arkadaşları, Ahlaki Değerler ve Sosyal Hizmettir.
Çalışma Stilleri
Önem Çalışma Stili Çalışma Stili Açıklaması
%89 Dürüstlük İş, dürüst ve etik olmayı gerektirir.
%87 Güvenilirlik İş, güvenilir, sorumlu ve bağımlı olmayı ve yükümlülükleri yerine getirmeyi gerektirir.
%85 Detaylara Dikkat İş, detaylara dikkatli olmayı ve iş görevlerini tam olarak tamamlamayı gerektirir.
%85 Analitik Düşünce İş, bilgiyi analiz etmeyi ve işle ilgili sorunları ve problemleri ele almak için mantığı kullanmayı gerektirir.
%76 Girişimcilik İş, sorumluluklar ve zorluklar üstlenmeye istekli olmayı gerektirir.
%70 Öz-Kontrol İş, kendini kontrol altında tutmayı, duyguları kontrol etmeyi, öfkeyi kontrol altında tutmayı ve çok zor durumlarda bile agresif davranışlardan kaçınmayı gerektirir.
%69 Başarı/Çaba İş, kişisel olarak zorlayıcı başarı hedefleri belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için çaba göstermeyi gerektirir.
%69 Stres Toleransı İş, eleştiriyi kabul etmeyi ve yüksek stresli durumlarla sakin ve etkili bir şekilde başa çıkmayı gerektirir.
%68 İşbirliği İş, iş yerinde diğer insanlarla hoş geçinmeyi ve iyi niyetli, işbirlikçi bir tutum sergilemeyi gerektirir.
%68 Azim İş, engellerin karşısında ısrarcı olmayı gerektirir.

C- MESLEKLE İLGİLİ LİSANS / ÖNLİSANS PROGRAMLARI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Bölümleri Sizler İçin Araştırdık…

Bölümler hakkında bu detaylı bilgilere ulaşmak için ilgili bölüm ismine tıklayınız.

Bu Mesleği Seçmeyi Düşünüyorsanız;

 1. Alanın matematik ve fizik gibi temel bilimlerde güçlü bir arka plan gerektirdiğini unutmayın.
 2. Bu meslekte, zaman zaman zorlu fiziksel koşullara ve uzun çalışma saatlerine hazır olun.
 3. Sürekli değişen teknoloji ve yöntemlere ayak uydurmak için öğrenmeye açık olun.
 4. İnşaat projeleri genellikle ekip çalışması gerektirdiğinden, iyi iletişim becerileri önemlidir.
 5. Alanın zaman zaman ekonomik dalgalanmalardan etkilenebileceğini göz önünde bulundurun.
 6. Proje yönetimi ve maliyet hesaplama gibi konularda yetkinlik kazanın.
 7. Sahada çalışırken güvenlik standartlarına ve yönetmeliklere sıkı sıkıya uymanız gerekir.
 8. Çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil bina tasarımı gibi modern yaklaşımları öğrenin.
 9. Karmaşık problem çözme yeteneği ve detaylara dikkat, projelerin başarısında kritik rol oynar.
 10. Mesleğin getirdiği sosyal ve çevresel sorumlulukların farkında olun ve etik davranışları benimseyin.

Hala Sormak İstediklerin Varsa

Bütün bu detaylı bilgilerden sonra meslek seçiminde hala kararsızlık yaşıyorsan Rehberlik Akademisi “Eğitim Uzmanları” senin yanında.

Bu site, reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.