Ders Çalışma ve Öğrenme Alışkanlıklarını Belirleme Testi

Araştırmalar, okulda başarının önemli ölçüde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif bir rol almalarına ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme becerilerini kullanmalarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda, hem öğrencilerin kendilerinin ve velilerin hem de öğretmenlerin bilinçli bir biçimde çaba göstermesi gerekmektedir.

Bu testi çözdükten sonra size özel hazırlanan raporda, okulda başarı için gerekli olan bir dizi ders çalışma ve öğrenme yöntemleri ve öğrencilerin kullanımına yönelik çeşitli örneklere, tekniklere, formlara yönelik öneriler bulunmaktadır. Ele alınan yöntemler arasında çalışma planı yapma, dinleme, not alma, derse aktif bir biçimde katılma, okuma, yazma, kütüphaneyi kullanma ve sınava hazırlanma yer almaktadır.

Tüm yöntemlerin bir arada etkili bir şekilde kullanılmasının öğrenciyi başarıya götüreceği hatta yaşam boyunca hayat kalitesine olumlu katkı yapacağı söylenebilir. Bu test soruları ve raporları Prof. Dr. Ali Yıldırım, Ahmet Doğanay ve Adil Türkoğlu’nun ortak bir çalışması olan “Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri” kitabından alınmıştır. Bu nedenle kitabı baştan sona kadar, kendinize notlar çıkararak okumanızı öneriyoruz.

Aşağıdaki soruları cevaplayarak gönderdikten sonra raporunuz otomatik olarak çıkacaktır.

1.Öğrenme sürecinin temel özelliklerinin farkındayım.
2.Kısa ve uzun süreli hafızamı etkili ve verimli bir biçimde kullanırım.
3.Öğrenme sürecinin temel özelliklerine uygun ders çalışma yöntemleri kullanırım.
4.Daha iyi öğrenmek amacıyla aralıklı çalışma yöntemini kullanırım.
5.Aynen öğrenmem gereken bilgileri öğrenmek için çeşitli stratejiler kullanırım.
6.Kalıcı öğrenme için özümseyerek öğrenme yöntemini kullanırım.
7.Etkili ve verimli öğrenme için kullandığım yöntemleri sürekli olarak değerlendiririm.
8.Derslerime planlı bir biçimde çalışırım.
9.Dönemlik çalışma planı yaparım.
10.Aylık çalışma planı yaparım.
11.Haftalık çalışma planı yaparım.
12.Günlük çalışma planı yaparım.
13.Çalışma planlarımı yeni ödev ve etkinliklere göre yeniden organize ederim.
14.istisnalar dışında haftanın hemen hemen her günü ders çalışma için ayırdığım belli bir zaman dilimi vardır.
15.Haftanın her günü ders dışı etkinliklere ayırdığım belirli bir zaman dilimi vardır.
16.Bir ödevi tamamlamadan bir diğerine başlamam.
17.Çalışma planı yaparken dersle sosyal etkinlikler arasında bir denge kurmaya çalışırım.
18.Yaptığım planların ne derece etkili ve verimli olduğunu değerlendirmeye çalışırım.
19.Yaptığım çalışma planlarına büyük ölçüde uyarım.
20.Dersle ilgili bir konuyu okumadan önce ön inceleme yaparım.
21.Konuyla ilgili varsa çalışma sorularını gözden geçirir ve cevaplar bulmaya çalışırım.
22.Aktif okuma amacıyla okurken kendime konu ile ilgili sorular sorarım ve cevaplar ararım.
23.Okurken önemli bilgilerin altını çizer ve kenarlara not alırım.
24.Konuyu okurken görsel bilgilere zaman ayırır ve bu bilgileri içerik ile ilişkilendiririm.
25.Okuduğum bölümlerle ilgili sınıfta sormak üzere sorular çıkartırım.
26.Okuduğum bölümleri periyodik olarak gözden geçirir ve bilgilerimi tazelerim.
27.Hızlı okuma tekniklerini bilirim ve kullanırım.
28.Ders dinlemeye engel olan faktörlerin farkındayım.
29.Ders dinlemeye konsantre olabilmek için çeşitli teknikler kullanırım.
30.Dersi dinlememe engel olabilecek uyaranlardan kaçınırım.
31.Dersi daha etkili dinleyebilmek için çeşitli dinleme yöntemleri kullanırım.
32.Etkili dinlemeye yönelik ön hazırlık yaparım.
33.Dinlemeye destek olmak üzere derste not tutarım.
34.Geçen dersin notlarını gözden geçirerek derse girerim.
35.Dinleyeceğim dersle ilgili okuma ödevlerini dersten önce tamamlarım.
36.Öğretmenin tahtaya yazdıklarını not ederim.
37.Ders dinlerken önemli noktaları belirlemeye ve not almaya çalışırım.
38.Grafik ve şekil yoluyla kavramlar arasındaki ilişkileri notlarımda da görsel olarak yansıtırım.
39.Not alırken kısaltmalar ve semboller kullanırım.
40.Dersin ve konunun özelliğine göre farklı not alma tekniklerini kullanırım.
41.Anlatılan derste anlamadığım noktaları öğretmene sorarım.
42.Dinleme ile not alma arasında bir denge kurarım.
43.Notlarımı arkadaşlarla karşılaştırır ve tamam olup olmadığına bakarım.
44.Derste aldığım notları dersten sonra gözden geçirir ve eksiklerimi tamamlarım.
45.Derste aldığım notlara ders kitabından eklemeler yapar ve tam olmasını sağlarım.
46.Derse aktif bir biçimde katılmak için çaba gösteririm.
47.Derste öğretmenin sorduğu sorulara cevap vermeye çalışırım.
48.Derste konu ile ilgili sorular sormaya çalışırım.
49.Sınıf içi grup etkinliklerine aktif bir biçimde katılırım.
50.Derste sunu yapmaya gönüllü olurum.
51.Derse düzenli devam ederim.
52.Derse önceden hazırlanırım.
53.Ödev ya da rapor yazarken bu sürecin temel özelliklerini dikkate alırım.
54.Yazma amacıyla ön hazırlık yaparım.
55.Yazma amacıyla kütüphanede nasıl araştırma yapmam gerektiğini biliyorum.
56.Yazmaya başlamadan önce bir plan hazırlarım.
57.Önce taslak bir rapor hazırlar ve bunun üzerinde gerekli düzeltme ve değişiklikleri yaparım.
58.Raporda yer alan kaynakları düzenli biçimde not eder ve raporda belirtirim.
59.Sınava hazırlanmak amacıyla kendime bir çalışma planı yaparım.
60.Öğretmene sınavda hangi konuların kapsanacağını sorarım.
61.Daha önceki sınavda çıkan soruları gözden geçiririm.
62.Derste aldığım notları ve ders kitabından öğrendiklerimi sınavdan önce gözden geçiririm.
63.Sınavda çıkacak soruları önceden tahmin etmeye ve bu sorulara cevap bulmaya çalışırım.
64.Sınav yönergesini dikkatle okur ve yönergeye göre cevaplar veririm
65.Sınav sorularında geçen anahtar kelimeleri belirler ve altını çizerim
66.Soruları cevaplamadan önce bir plan yapar ve zamanımı etkili bir biçimde kullanırım
67.Sorulara verdiğim cevapları gözden geçirmeden sınavdan ayrılmam
68.İçsel ve dışsal etkenleri dikkate alarak öğrenme motivasyonumu yönlendiririm.
69.Başarıya ilişkin benlik kavramımı değerlendiririm
70.Öğrenme sürecinde temel ve üst düzey ihtiyaçlarımı dikkate alırım
71.Ders çalışmaya daha iyi konsantre olabilmek için çeşitli yöntemler kullanırım
72.Kendimi ders çalışmaya motive etmek için çeşitli nedenler bulurum
73.Öğrenme motivasyonumu artırmak için geleceğe yönelik amaçlarımı gözden geçiririm
74.Okulda başarı için iyi beslenmenin öneminin farkındayım
75.İyi beslenme için gerekli önlemleri alırım
76.Stres kaynaklarını tespit eder ve doğru değerlendiririm
77.Stresle başa çıkma tekniklerini iyi kullandığımı düşünüyorum
78.Düzenli ve yeterli uyku için gerekli önlemleri alırım.