-Myers-Briggs® Kişilik Tipleri Bakış Açısıyla Bir İnceleme-

Hiç yerinde duramadığınız için okulda “sorunlu” bir öğrenci olduğunuz söylendi mi? Hiç konuyu değiştirdiğiniz, testi kötü yaptığınız veya dikkatiniz dağıldığı için azarlandınız mı? Bu sizseniz veya tanıdığınız birinin deneyimiyse, okumaya devam edin…

Algılayıcılar Başlangıçları, Sezgiseller Sonları Sever

Algılayıcı kişilikler, tip kodlarında “A” olan tiplerdir. Örneğin, DADY veya İAHK. Algılayan çocuklar, bir şeyleri ellerine geçirerek, kara tahtaya yazarak, el sanatları yaparak ve deneyim yoluyla öğrenmeyi severler. A-Y çocukları (DADY, DAHY, İADY, İAHY) tekrarı ve alıştırmayı severler. Sabit, tutarlı bir rutin, kendilerini evde ve sınıfta güvende hissetmelerine yardımcı olur. A-K çocukları (İADK, İAHK, DADK, DAHK) uygulamaya ve harekete odaklanmayı severler.

Algılayan çocuklar, pratik, dokunsal ve açık ulaşılabilir sonuçları olan bir eğitimden keyif alırlar. Onlar dünyanın “yapanlar”ıdır ve bir gün öğrendiklerini gerçek dünyada NASIL kullanacaklarını tam olarak bilmek isterler. Teoriler ve soyutlamalar onları sıkabilir veya ilgisiz kalabilirler.

Sezgisel çocuklar ilkokulda genellikle algısal öğretmenlerle karşılaşırlar. Sezgisel çocukların dört harfli tür kodlarında “S” vardır: Örneğin, İSHY veya DSHK. Eğitimleriyle birlikte gelen uygulamalı etkileşim ve öğrenmenin tadını çıkarırken, ayrıntılara odaklanmaktan sıkılma eğilimindedirler. Düzgün el yazısı harflerine sahip olmak, gerçekleri ezberlemek ve bunların toplamlarını tekrarlamak onlara anlamsız ve akıl almaz gelebilir. Kavramlara, teorilere ve büyük resme odaklanmayı tercih ederler. Ezberlemek ve daha sonra bir kağıda yazmak için bir dizi not yerine, nasıl öğreneceklerine dair kapsamlı bir çerçeveye sahip olmayı tercih ederler. Tartışmalarına veya çıkarımlarda bulunmalarına izin vermeyen bir okul sisteminde kapana kısılmış hissedebilirler. Öğrenmelerinin “anlamsız” olduğunu hissedebilir ve her şeyin tekrarından ve rutininden bıkmış olabilirler.

Sezgiseller, eğitim sistemindeki kavramsallaştırıcılardır. Daha az yönlendirmeyi ve daha açık uçlu projeleri ve ödevleri severler. Sorgulamayı, hipotez kurmayı ve “Ya eğer?” diye sormayı severler. Soyut çalışmalarda gelişirler. Lisede, öğretmenlerin yaklaşık yarısının Algılayıcı diğer yarısının Sezgisel bir tercihe sahip olmasıyla işler biraz daha normalleşiyor.

Yüksek Öğrenim Algılayıcıları Nasıl Cezalandırır?

Sezgiseller varsayımsal, başıboş, açık uçlu bir şekilde öğretme eğilimindedir. Spesifiklerdir ve ayrıntılardan ziyade teorilere, kavramlara ve anlamlara odaklanırlar.

Sezgisel bir profesör, dersine iç savaşın meydana gelmesinin beş nedeni hakkında konuşarak başlayabilir ancak yalnızca ırkçılığın ve genel olarak savaşın altında yatan nedenler hakkında bilgi dolu bir tezi genişletmek için. Dersin sonunda iç savaşın NEDEN olduğu hakkında sıfır ayrıntı vermiş olabilirler.

Konuştuğum sezgisel bir öğretmen , “Araştırma makalelerinde ayrıntılar veya sayfa numaraları vermiyorum” dedi, “Konuyu net bir şekilde açıkladıklarında, kendilerinin içselleştirmelerini istiyorum. Bunu anladıklarında, yapılabileceğini bileceklerdir.” Bu tür sezgisel öğretim uygulamaları, algılayan öğrencilerin kafasının karışmasına ve hüsrana uğramasına neden olabilir. Netlik ihtiyaçlarını karşılayan belirli bilgileri almadıklarında neden sınıfa geldiklerini bile merak edebilirler.

Algılayan öğrenciler özel, doğrudan eğitim ister. Gerçek dünyada pratik, açık ve kullanılabilir bir şey istiyorlar. Buna karşılık, sezgiseller asla teoride yeterince ustalaşamazlar. Sürekli olarak daha fazlasını arzularlar. Bu, üniversitedeki sezgisel profesörler ve algılayan öğrenciler arasında bir çatışma yaratır. İlkokulda genellikle algılayan türde öğretmenler olması nedeniyle mükemmel olan algılayıcı öğrenciler, kuramsal tarzda konuşan sezgisel profesörlerle kendilerini hüsrana uğramış ve bunalmış bulabilirler.

Typologist ve yazar Otto Kroeger : Anı yaşayarak, hemen uygulanmayan bir şeyi öğrenmek algılayıcılar için zordur. Onlar için öğrenme, kişinin uğraşması gereken uygulamalı bir deneyimdir. “Öğrenmek” başarılı bir şekilde boğuşmaktır. Örneğin bir SP, gitar çalmak için neden müzik teorisi eğitimi almanın gerekli olduğunu sorguluyor… Bu, danışmanlık verdiğimiz bir DADK’de dramatik bir şekilde görülüyor, IQ puanı 137 idi – ve yine de bir okul rehber öğretmeni tarafından “beyin hasarlı” olarak teşhis edildi. Ne yazık ki akademik açıdan parlak genç adam için, bu teşhis bir tür kendi kendini gerçekleştiren kehanet haline geldi. Bugün, yirmi altı yaşında, boşanmış, bir çocuk babası, işsiz ve lise terk olarak parlak zihnini çalıştırmasını sağlayacak akademik yeterlilikten yoksun.”

Sertifikalı bir Master MBTI® Uygulayıcı ve eğitim danışmanı olan Dr. Jane Kise, ABD’deki öğretmenlerle çalışırken aynı sorunu fark etti . Normalde okullarda onlar için özel bir çalışma yapılmıyor.  Bu öğrenciler pencereden dışarı baktıklarında, oturarak matematik testi yaparkenkinden daha fazla beyin aktivitesi gösteriyorlar!” Jane Kise’in tip ve eğitim hakkındaki tüm TED Konuşmasını burada görebilirsiniz:

Bununla birlikte, okulda mücadele eden sadece algılayıcılar değildir. Genellikle ustaca ve entelektüel olarak kabul edilen İSDK’ler, okulun yüksek stres kaynağı olduğunu söyleyen dört türden biridir (Myers ve diğerleri, 1998). İSDK’ler ve DSDK’ler genellikle şüphecilikleri, sürekli sorgulamaları ve “öğretmenin düşmanı görevini” üstlenme eğilimleri nedeniyle eleştirilir. İSDK’ler ve DSDK’lerin rütbeye çok az saygıları vardır ve incelemeye devam edip etmediklerini görmek için teorileri ve gerçekleri test etmenin bir yolu olarak şeytanın avukatını oynama eğilimindedirler.

İlkokul öğretmenlerinin üçte ikisinin algılayan kişilik tiplerine sahip olduğunu biliyor musunuz? Bu öğretmenlerin çoğunluğu Algılayan-Yargılayan kişilik tiplerindendir. Algılayan-yargılayan öğretmenler, (bilmeden) algılayan-yargılayan öğrencilere, sezgisel öğretmenlerin sezgisel öğrencilere hitap ettiği şekilde hitap etme eğilimindedir. Öğretmenler bunu yaptıklarının farkında değiller çünkü çoğu okulda sınıflarda “Kişilik Tipleri Teorisi” kullanılmıyor.

Planlı, yapılandırılmış, detay odaklı ve kitabına göre olmak, Algılama-Yargılama kişilik tiplerine göre ikinci bir özelliktir. Sezgiseller ise aksine, rastgeledir, ayrıntılardan çok teorilere odaklanır.

Bunun da ötesinde, Sezgisel-Kavrayan (SK) kişilik tipleri öğretmen farklı bir konuyu açıklamaya devam ederken, kendilerini zihinlerinde parıldayan konuyla ilgili tahminler yaparken bulurlar. Daha sonra dikkatleri dağılabilir, odaklanmamış ve hatta hiperaktif oldukları için azarlanırlar. Neyse ki, Sezgiseller ilkokulda zorluk çekebilirken, akademik olarak “benzer dilden konuşma” eğiliminde olan profesörlerle karşılaştıkları yüksek öğretimde daha iyi olma eğilimindedirler.

Her Kişilik Tipine Sahip Öğrencilerle Çalışmak İçin Bazı Öneriler

Sezgisel Hisseden Kişilik Tipleri (İSHY, İSHK, DSHY, DSHK):

 • Öğrendiklerinin insan üzerindeki etkisini açıklayın. Çalışmaları onlara veya başkalarına nasıl fayda sağlayacak?
 • İnandıkları bir davayı savunmak için mektuplar yazsınlar.
 • Ayrıntılardan çok büyük resme odaklanın.
 • Onaylayıcı ve empatik olun.
 • Dikkatle dinleyin.
 • Detay çalışmalarından sıkılacaklarını bilin.
 • Teori oluşturmalarına, tahmin yürütmelerine ve çıkarımlar yapmalarına izin verin.
 • Gelecekteki geniş kapsamlı sonuçlar ve olasılıklar hakkındaki iç görülerini ve gözlemlerini takdir edin.

Sezgisel Düşünen Kişilik Tipleri (İSDK, DSDK, İSDY, DSDY):

 • Sorun çözmelerine, sorun gidermelerine izin verin.
 • Tahmin etmelerine izin verin. Belirli bir eylem veya planın geniş kapsamlı sonuçları nelerdir?
 • Şeytanın avukatını oynamalarına hazır olun. Bilginizle meydan okumanız hoşlarına gidecektir.
 • İSDK’lerin ve İSDY’lerin bağımsız olarak araştırma yapmasına izin verin.
 • DSDK’lerin ve DSDY’lerin etkileşimli sınıf projelerine liderlik etmesine izin verin.
 • Tartışma ekibine katılmalarına izin verin.
 • Tartışarak öğrendiklerini bilin.
 • Tüm küçük ayrıntılar yerine büyük resme odaklanın.
 • Teori oluşturmalarına, tahmin yürütmelerine ve çıkarımlar yapmalarına izin verin.

Algılama-Yargılama Kişilik Tipleri (İADY, İAHY, DADY, DAHY):

 • Pratik yapmalarına, tekrar etmelerine ve biraz daha pratik yapmalarına izin verin. Ustalık isterler.
 • Kendilerini güvende ve odaklanmış hissetmeleri için onlara bir rutin ve yapı verin.
 • Doğrusal, sıralı bir şekilde öğretin.
 • Mümkün olduğunca spesifik olun. Boş laf yapmayın ya da teoriler içinde kaybolmayın.
 • Önemli gerçekleri yeniden değerlendirmeleri için her dersin sonunda onlara madde işaretleri verin.
 • ADY’lerin yeterliliğinizi tartışmasına, sorgulamasına, tartışmasına veya test etmesine izin verin.
 • AHY’lere onay ve cesaret verin. Onlara önem verdiğinizi gösterin.
 • Okul bittikten sonra çalışmalarını gerçek hayatta nasıl kullanacaklarını görselleştirebilmeleri için gerçek dünyadan örnekler verin.
 • İADY’lere ve İAHY’lere bağımsız çalışma için zaman verin.
 • DAHY’lere ve DADY’lere diğer öğrencilerle işbirliği yapmaları için zaman verin.

Algılayan-Kavrayan Kişilik Tipleri (DAHK, DADK, İAHK, İADK):

 • Ellerini kullanmalarına izin verin. Eldeki konu ile etkileşime girmeleri için kinestetik yollar bulun.
 • Konuların onları nasıl etkilediğine dair gerçek dünyadan örnekler gösterin.
 • Bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için insanlarla röportaj yapmalarına izin verin.
 • Kalksınlar ve hareket etsinler.
 • Ortamı davetkar ve keyifli hale getirin.
 • İADK’lere ve İAHK’lere bire bir talimat veya bağımsız çalışma için zaman verin.
 • DADK’lere ve DAHK’lere diğer öğrencilerle etkileşimli zaman verin. İşbirliği yapmaktan hoşlanırlar.
 • Uzun süre hareketsiz oturmaya zorlandıklarında, huzursuz olacaklarını ve konsantre olmakta zorlandıklarını bilin.
 • Zorunlu olmadıkça teorileştirmeyin ve tahminde bulunmayın. Gerçekçi olun ve onlara spesifik, somut işaretler verin.
 • İADK’lere ve DADK’lere meydan okuyun. Rekabetçi yapıları onları motive edecektir.
 • İAHK’lerin ve DAHK’lerin değerleriyle konuşun. Çalışmaları onlara veya başkalarına nasıl yardımcı olacak?
 • İAHK’lere ve DAHK’lere onay ve doğrulama verin. Onları önemsediğinizi bilmelerini sağlayın.

Kaynak:https://www-psychologyjunkie-com/

Bu site, reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.