ENERJİMİZİ NEREDEN ALIRIZ ?

Dışa dönük bakış açısının egemen olduğu Batı dünyasında içe dönük olmanın bazı zorlukları vardır. Dışa dönükler seslerini daha çok çıkarırlar, sayıca daha çokturlar, ulaşılması ve anlaşılması daha kolay insanlardır. Buna karşılık kendi aralarında bile anlaşmaları güç olan içe dönükler, dışa dönükler için akıl erdirilmesi zor tiplerdir.

İçedönüklerin bir avantajı kendilerine de tesadüfi gibi görünen, günlük hayatın her an ortaya çıkan değişikliklerinden etkilenmemeleri, doğuştan istikrarlı olmalarıdır. Dış uyarıcılar sürekli değişmekte, fakat iç uyarıcılar çok daha uzun süre aynı kalmaktadır. İçedönük çocuklar dış uyarıcılara hiç aldırmaksızın sessizce kendi oyunlarına devam ederler; yaramaz dışadönüklerin ana-babaları da onların “konsantrasyon yeteneğine” hayran olurlar.

Bu yoğunlaşma yeteneği, içedönüklerin meslek seçimini de belirler. Dışadönükler çalışmalarının çapını genişletmek, ürünlerini dünyada sık sık ve erkenden tanıtmak, geniş bir çevrede tanınmak, etkinlik ve ilişkilerini çoğaltmak eğiliminde iken içedönükler tam tersi bir çizgi izler. Çalışmalarında sürekli daha da derinleşmek çabasında oldukları için, elde ettikleri sonuçları belirtip, detaylara değinmezler. Bu iletişim sınırlaması bir yandan onların çevresini daraltır ve tanınmalarını engeller; ama öte yandan da dış dünyanın taleplerinden uzak kalmalarını sağlayarak kesintisiz bir çalışma ortamı sağlar.

Şimdi özetle içedönük ve dışa dönük insanların sahip olduğu genel özelliklere bakalım:

Dışa dönük Tipler

 • Sonradan düşünürler. Hayatı yaşamadan anlayamazlar.
 • Davranışları rahat ve güvenilirdir. Suların derin olmadığına emin olunca yeni ve denenmiş maceralara atılmayı severler.
 • Zihinsel etkinlikleri dışarıya dönüktür; ilgi ve dikkatleri başta yakın çevreleri olmak üzere nesnel olgular üzerinde toplanmıştır. Bu nedenle esas dünyaları, başka insanların ve eşyaların yer aldığı dışarıdaki dünyadır.
 • Toplumsal ilişkilerde yeteneklidirler. Pratik çözümler ve eylemlerde başarılıdırlar. Bir işe başladıktan sonra düşünürler ve ilk fırsatta tekrar eyleme geçerler.
 • Önemli konulardaki davranışları daima nesnel koşullara bağlıdır.
 • Enerjilerini, yaşamın kendisi olduğuna inandıkları dış dünyanın koşullarına ve taleplerine harcarlar.
 • Ulaşılabilir ve anlaşılabilir, genellikle sosyaldirler. İnsanların ve eşyaların dünyasında, fikir dünyasından daha rahattırlar.
 • Coşkulu ama daha az hırslıdırlar; duygularını biriktirmezler.
 • Kişiliğin sağlık ve bütünlüğü dengeleyici bir içedönüklüğün gelişmesine bağlıdır.

 

İçe dönük Tipler

 • Her şeyi önceden düşünürler. Anlayamadıkları şeyleri yaşayamazlar.
 • Davranışları çekingen ve şüphecidir. Her zaman suyun beklenenden daha derin olabileceğini düşünür, yeni ve denenmemiş şeylere girişmekte tereddütlü davranırlar.
 • Zihinsel etkinlikleri içe yöneliktir. Nesnel çevrelerinin çoğu kez farkında değillerdir. İlgi ve dikkatleri içerideki olgulara yoğunlaşmıştır. Bu nedenle esas dünyaları fikir ve kavramların iç dünyasıdır.
 • Kültürel etkinliklerde yeteneklidirler. Fikir ve soyut kavramların insanıdırlar. İyice düşündükten sonra eyleme geçerler ve hemen düşünce platformuna dönmeye çalışırlar.
 • Esas konular üzerinde davranışları daima öznel değerlendirmeler tarafından yönlendirilir.
 • Dışarıdan gelen talepler ve dayatmalar karşısında iç dünyalarında kalabilmek için sonuna kadar direnirler.
 • Gizemli ve ulaşılmaz, çoğu kez sessiz ve çekingendirler. İnsanların ve eşyaların dünyasından çok, fikir dünyasında rahattırlar.
 • Duygularını depolar ve patlayıcı madde gibi korurlar.
 • Kişiliğin sağlık ve bütünlüğü, dengeleyici bir dışadönüklüğün gelişmesine bağlıdır.

İçe dönüklük ile ilgili ilgi çekici şu sayfalara da göz atabilirsiniz :

İçe Kapanık Kişilerin Listelerinde Bulundurması Gereken 13 Kitap

https://toptalent.co/ice-kapanik-kisilerin-listelerinde-bulundurmasi-gereken-13-kitap

Asosyal Olduğu Sanılan İçe Dönük İnsanların 10 Avantajlı Özelliği

https://ceotudent.com/asosyal-oldugu-sanilan-ice-donuk-insanlarin-10-avantajli-ozelligi

 

Bu site, reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.