ÖĞRETMENLER;

NEDEN ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK TİPLERİNİN FARKINDA OLMALIDIR?

 • Öğrencinin kişilik tipi ve öğretmeninki uyum içinde ise öğrenci öğrenim sürecini daha çok benimsemektedir.
 • Öğrencinin yatkın olduğu meslek dallarını detaylı olarak görür, bu mesleklere üniversitelerin hangi bölümlerini okuyarak nasıl erişebileceğini (hangi puan türü, kaç yıllık) öğrenir. Böylelikle onları yönlendirirken daha isabetli kararlar verir. (Lise versiyonunda)
 • Öğretmenin sergilediği kişilik tipi ile sınıftaki öğrencilerin kişilikleri arasında uyum varsa öğrenci daha kolay öğrenir, okulu (veya öğrenme ortamını) daha çok sever.
 • Öğrencilerin küçük guruplarda çalışmaları sırasında birbirlerini tamamlayan kişilik tipleri bir araya getirilirse, öğrencilerin öğrenmelerine de sosyal ilişkilerine de olumlu etki eder.
 • Öğretmenler, eğer yılsonuna kadar dersine girdiği öğrencilerle verimli ders saatleri geçirmek ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak istiyorlarsa öğrencilerin kişilik tiplerini ve buna bağlı olarak ihtiyaçlarını mutlaka göz önüne almalıdırlar.
 • Yeni bir konuya başlarken ya da zor bir konu işlerken öğretmen sınıfın kişilik profili hakkında bilgi sahibi olursa dersine hazırlık aşamasında anlatımı nasıl çeşitlendireceğini, hangi materyallerle daha çok ilgi çekebileceğini bilerek daha iyi planlar yapabilir.
 • Öğretim sırasında çocukları gerçek hayata hazırlamak temel amaç olduğu için öğrencilere ders dışında da liderlik ederken, onlara koçluk yaparken çok yönlü gelişim hedeflenmelidir.
 • Bu nedenle öğrencinin sadece güçlü olduğu becerileri değil zayıf olduğu yanlarının da geliştirilmesi yönünde öğretim verilmelidir.
 • Öğrencilerinin okuldaki ve ergenlik dönemindeki özelliklerini bilerek, bu duruma göre öğrencilerini motive edecektir. Dolayısıyla arkadaşlık ilişkilerinde yaşayabileceği, okulda ders dinlerken ya da ders çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirilmesine yönelik yönlendirme yapabilecektir.
 • Ayrıca koçluk süreçleri için de çok faydalı olacaktır. Hepimizin çevremizdeki insanların üzerimizde bıraktıkları izlenimleri düzenleyebilmek için bir kaç çekmeceye ihtiyacı vardır. Genelleştirme yapmazsak beynimiz çok zorlanır. Yönümüzü kaybederiz. Nerede durduğumuzu ya da duracağımızı belirleyemeyiz. Farklı kişilik tiplerinin nasıl düşündükleri, olayları nasıl yorumladıklarını bilmek öğrencilerin hem kendilerini hem de diğer insanları anlamalarını kolaylaştıracaktır.

 

ÖĞRENCİLER;

NEDEN KİŞİLİK TİPLERİNİN FARKINDA OLMALIDIR?

 • Öğrenci enerjisini nereden aldığını, nasıl bir algılaması olduğunu görecek, bu duruma göre kendini daha iyi tanıyıp doğru düşünebilecektir. Dolayısıyla okulda ve okul dışı hayatında ortaya çıkan sorunları iyileştirmeye yönelik farkındalığı artacaktır.
 • Detaylı analizlerle öğrencilere güçlü ve zayıf yanlarına özel yönlendirmeler sunar, okulda ve ergenlik döneminde yaşayabileceği çatışmaları azaltarak daha mutlu zaman geçirmelerini sağlar.
 • Eğer ilkokula yeni başladıysa yaşayabileceği zorluklara yönelik bilgi sahibi olur. Ortaokulda ise sınıfta nasıl bir öğrenci olduğunun ve ergenlik döneminde yaşayabileceği zorlukların farkında olur.
 • 8.sınıf ve üst sınıflarda uygulanan “KİTBE-Lise” versiyonunda bunlara ek olarak yatkın olduğu meslek dallarını detaylı olarak görür, bu mesleklere üniversitelerin hangi bölümlerini okuyarak erişebileceğini (hangi puan türü, kaç yıllık) öğrenir.
 • İnsanlar normalde gerekli koşullar sağlandığında hemen her meslek alanında başarılı olabilirler ancak yatkın oldukları alanlarda daha mutlu ve daha başarılı olabilirken, bazı meslek alanlarında çalışmak kişinin stres düzeyini artırıp onu zamanla mutsuz edebilir. İşte KİTBE raporunda kişilik tipi için önerilmeyen meslekleri de görme şansı olacaktır.

ANNE-BABALAR;

NEDEN ÇOCUĞUNUN KİŞİLİK TİPİNİN FARKINDA OLMALIDIR?

 • Veliler çocuklarının kararlarını verirken neleri önemsediğini, olaylara bakışını, enerjisini nereden aldığını, nasıl bir algılaması olduğunu bilimsel analizler ışığında öğrenecektir.
 • Çocuğunun kişilik tipi hakkında iyi bilgilenmiş bir veli, onun okuldaki ve okul dışındaki gelişiminde daha bilinçli olarak rol alacaktır.
 • 8.sınıf ve üstüne uygulanabilen “KİTBE-Lise” versiyonu ile çocuğunun kişilik tipine uygun çok farklı alanlardaki meslekleri ve bu mesleklere erişmek için üniversitelerin hangi bölümlerini okuyabileceğini öğrenir.
 • İnsanlar normalde gerekli koşullar sağlandığında hemen her meslek alanında başarılı olabilirler ancak yatkın oldukları alanlarda daha mutlu ve daha başarılı olabilirken, bazı meslek alanlarında çalışmak kişinin stres düzeyini artırıp onu zamanla mutsuz edebilir. Velilerin KİTBE raporunda çocuğunun kişilik tipi için önerilmeyen meslekleri de görme şansları olacaktır.
 • Çocuğunun, sınıf dışındayken de öğrenmeyi günlük yaşamının bir parçası haline getirebilmesi için kişilik tipine özel ne tür engelleri olduğunun farkında olur.
 • Çocuğunun kendini tanımasına ve farklı kişilik tiplerini anlamasına böylece sosyal öğrenme becerilerinin güçlenmesine ve bunun akademik başarısına yansımasına şahit olur.
 • Eğer veliler kendileri için de kişilik testi uygulanmasını talep ederse kendi kişilik tipi ile çocuklarının kişilik tipleri arasında nasıl bir ilişki olduğunu, çocuklarla ilişkisindeki olası zorlukları ve bu zorlukları nasıl aşacaklarına dair ipuçları almış olurlar.

OKUL YÖNETİCİLERİ;

NEDEN OKULUNDA KİŞİLİK TESTİ UYGULAMASI YAPTIRMALIDIR?

 • Kendi kişilik tipi ve diğer kişilikler hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler ve öğrencilerin kişilik tipleri, öğrenme tarzları gibi bilgilere göre plan yapan ve ders işleyen öğretmenler ile birlikte başarı odaklı ve mutlu bir okul iklimi oluşacaktır.
 • Kademler arası geçişte –ya da bazı okullarda her yıl olduğu gibi- sınıflar karıştırılırken, öğrencilerin kişilik yapıları ve bu kişilikler arasındaki uyumu dikkate alarak daha sene başından sınıflarda çıkabilecek çatışmaların önüne geçer, daha uyumlu ve birbirini destekleyen sınıf ortamları oluşturabilirler.
 • Öğretmenlerin kişilik tiplerini bilmek okul içinde farklı ekipler oluştururken, ekip liderini belirlerken hatırı sayılır bir katkı sağlayacaktır. Bunun gibi daha birçok alanda sanki ellerinde sihirli bir değnek varmışçasına okul içinde mükemmel uyumlu çalışma grupları oluşturabilirler.
 • Zümre toplantılarında, ŞÖK toplantılarında, öğrencilerle ilgili önemli süreçlerde, öğrencilerin kişilik tiplerini bilen rehber öğretmenler ve diğer şube öğretmenleri çok daha sağlıklı kararlar alabileceklerdir.
 • İçedönük öğrencilerin dışadönükler arasında yok olup gitmemesi için okulda bir farkındalık oluşacaktır. Okul yöneticileri unutmamalıdır ki, dünyada ses getiren birçok çalışmanın ardında içedönük kişilik tipleri bulunmaktadır. Bu tipler sadece sizin onları keşfetmenizi ve onlara uygun çalışma ortamları ile desteklemenizi beklemektedir. Gerisi kendiliğinden gelecektir.
Bu site, reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.