İnsanlar birbirinden farklıdır. Belki bunu anlayacak kadar olgunlaştığımız zaman, bu farklılıklar da dikkatimizi çekecek. Ayrıca insanların farklı olmasının dışında, her yeni gün bize farklı durumlar sunar. Her gün karşımıza baş edilmesi gereken yeni insanlar ve olaylar getirir. Peki yetişkinler olarak bizlerin ‘sizin’ neden ‘diğerlerinden’ farklı olduğunu anlayacak ve değerlendirecek yöntemlerimiz nelerdir?? Neden durumlar karşısında dün takındığımız tavırlar bugünkünden farklıdır? Astroloji bu tür farklılıkları değerlendirmek için bize bir yol sunar. Astroloji aynı zamanda her durumu nasıl ele alacağımız hakkında bir görüş de sağlayabilir. Ancak astroloji bu konudaki tek yöntem midir? Cevabımız tabii ki hayır. İnsanların arasındaki farklılıkları değerlendiren ve günlük durumları nasıl ele alacağımızı gösteren başka yollar da var. Burada, bu alternatif yöntemlerden birini, Myers-Bridge Tip Göstergesi (MBTI) sini detaylarıyla tartışmak ve astrolojik göstergelerle arasındaki paralelliğin altını çizmek istiyorum.

MYERS–BRIGGS TİP GÖSTERGESİ 

            Yüzyıllardan beri insanlar 4 temel “tip” kişilik tanımlayıp, üzerinde konuşup tartıştılar. Bunlardan bazıları şunlardır: (Lütfen her kolonun birbirinin karşılığı olduğunu düşünmeyin, örn: toprak Batının dengi olmak zorunda değildir – Bu kolonlardaki kalemleri birbirine karşılık gelebilir, ben de onları buna göre dizmeye çalıştım, ancak denklikler konusunda değişik görüşler var- Aşağıdakiler sadece yıllardan bu yana 4 farklı tip kişiliği gösteren özelliklerin listesidir. )

Elementler Ateş Toprak Hava Su
Nitelikler Sıcak Soğuk Kuru Nemli
Yönler Güney Batı Doğu Kuzey
Astroloji Başucu Alçalan Yükselen Dip
Mevsimler Yaz Sonbahar İlkbahar Kış
Hipokrat 1: Sarı safra Kara Safra Kan Balgam
Hipokrat 2: Kolerik (Canlı, hükümran ) Melankolik (Duygusal) Sanguin (Canlı, hareketli) Flamatik (Donuk, huzurlu, pasif)
Yunan Tanrıları Dionisos Prometeus Apollo Epimeteus
Spranger : Estetik Ekonomik Dini Teorik
Bilinmeyen 1: Cesaret Beyin Kalp Ev
Bilinmeyen 2: Tepkisel Sistematik Ruhani Sorumlu
Jung Yargı Duyumsama Sezme Hissetme
Kiersey Zanaatkarlar Akılcılar İdealistler Vasiler
Myers–Bridge SP NT NF SJ

            Burada ilginç olan yüzyıllardan beri , değişik bir çok kişinin, genel kişilik tiplemelerini, ısrarla dörde ayırmakta gösterdiği tutarlılıktır. Bir çok değişik kültür, eğitim sistemi ve kişi tarafından bu fikrin dörde indirgenmesi gerçektir ve kendi içinde çok anlamlıdır. Tabii ki dört’ten fazla tip kişi vardır.

Astrolojiden örnek verecek olursak,  Hava tipiyim yerine kişiler Teraziyim demeyi tercih eder.

MBTI   kişilik farklılıklarını tanımlamak için bir dizi harf çifti kullanır. 

I  —————————KİTBE karşılığı I (İçedönük) 

E  ————————-KİTBE karşılığı D (Dışadönük) 

S ———————-KİTBE karşılığı  A (Algısal) 

N ————————KİTBE karşılığı S (Sezgisel) 

T——-———————KİTBE karşılığı D (Düşünen) 

F —————————KİTBE karşılığı H (Hisseden) 

J ————————–KİTBE karşılığı Y (Yargılayan) 

P —–———————–KİTBE karşılığı K (Kavrayan)

         Ortaya çıkan bu sekiz harfin kombinasyonundan 16 değişik MBTI özelliği ortaya çıkar. MBTI harf özellikleri örnekleri : ISFJ , ENTP , ESFJ.. gibi. Astrolojinin 5 tane aracı vardır. Gezegenler, Burçlar, evler, açılar, açı kalıpları (veya özel hassas noktalar – PSPS) Astrolojik ayrımlar 12 tane popüler tanımlanmış ayrım grubu gösterir. Örn: Yay, Yengeç vs. 

            MBTI testleri içinde doğru veya yanlış cevap yoktur. Test sizin içsel eğilimlerinizin A mı yoksa B şıkkındaki ki mi özelliklere eğilim gösterdiğini anlama için hazırlanmıştır. Eğilimlerinizi araştıran sorulardan oluşur. Örn: Mantıklı biri misiniz, yoksa mistik biri mi? Adaletli olmak mı, yoksa bağışlayıcı olmak mı iyidir? Gibi.. Belki bu 80 sorudan bazıları için her iki eğilime de çekilebilir, ortada kalabilirsiniz, bu durumda en az %51 ne tarafa çekildiğinizi saptayınca sonuca ulaşırsınız. Sizlere referans verilen bu kitaplara bakıp MBTI tipinizi belirleyeceğiniz testi yapmanızı öneririm.

            MBTI kategorileri üzerinde çalışmaya başlayınca, bu 16 harfle oluşan tiplerin, astrolojik haritadaki binlerce potansiyel tanımlamayla bağlantısının nasıl kurulabileceği hakkında kafa yormaya başladım. İlk bakışta bir 16 farklı tipin Ayı Koçta olanlar, diğer 16 farklı tipin Merkür`ü Boğada olanlar, diğerini Güneşi Başakta olanlar şeklinde gruplamak mümkündü. Ancak MBTI harf karakterleriyle astrolojik göstergeler arasında birebir bağlantı olduğunu veya olabileceğini düşünmüyorum. Her ikisini de  konuya, kişilik tipinize farklı yöntemlerle bakmak diye düşünebiliriz. Her ikisi de geçerlidir, ikisi de size bir fikir verir. Bana göre MBTI tanımlamaları pek çok astrolojik tanımlamadan daha detaylı ve derinlemesine yapılmıştır. Bunu derken, astrologların MBTI ile ortaya konan karakter farklılıklarına karşılık tanımlar geliştirmek için daha çok çalışmaları gerektiğini de söylemiş oluyorum.

KARAKTER VE MİZAÇ (KARAKTER VE HUYLAR)

MBTI literatüründe ve yorumlarında ortaya konan en önemli değişiklik mizaç (huy) ve karakter arasındaki farkı ortaya koymasıdır. Karakter ve huylar kişiliğin ayrılmaz parçalarıdır. Mizacı, astroloji için kullanılan somut araçlar(hardware) olarak ele alabiliriz. Bunlar gezegenler, burçlar, evlerdir. Karakteri de astrolojik bir yazılım gibi (eldeki araçları kullanma şekli gibi) düşünebiliriz. Bunlar da açılar ve diğerleridir. Kişinin tavırlarını belirleyen arkadaki temel güdü huylarıdır, mizacıdır. Yani mizaç kişiliğimizin arka planda çalışan günlük davranışlarımızı, düşüncelerimizi ve hayatımızın gidişatını belirleyen bir parçasıdır. Karakter daha ziyade alışkanlıklarımızın konfigürasyonundan ortaya çıkar. Karakter, mizacımızla yoğurduğumuz hayat tecrübemizle gelişir, veya gezegenlerle, burçlarla, evlerle ortaya çıkar. Kişiliğin bu iki farklı yönü bir yandan bizim doğumla gelen yazgımıza göre gelişirken, (örn- astrolojik harita) öte yandan bu yazgıyı hayattaki tecrübelerimizde kullanma şeklimize göre değişir (örn- gezegenlerin  bulundukları burç ve eve göre gelişen hayat tecrübemiz )  Bu şekilde yaşadığımız  “ana ilişkin” ortaya koyduğumuz kişiliğimizi sergileriz.  Zamanla ilgili bu karmaşık konuyu şu anda burada ele almayı düşünmüyorum. 

DÖRT TEMEL MBTI TİPİ

SP – Sağduyulular Algılarıyla (Zanaatkarlar, Ateşe denk)
NT – Duyumsayanlar Düşüncelerle (Rasyonalistler toprağa denk)
NF – Duyumsayanlar Duygularıyla (İdealistler – havaya denk)
SJ – Sağduyulular Yargılarıyla (koruyucular – suya denk)

            Zanaatkarlar provokatif, gayrete getiren, iyimser, kuşkucu, bulunulan yere ve zamana odaklıdır. Rasyonalistler mantıklı, pratik, sağduyulu ve analitiktir. İdealistler idealler, sosyal düzen ve kendi görüşleriyle ilgilidir. Koruyucular yardımsever, oturmuş, gelenekseldir. Bu 8 MBTI harflerini anlatan kelimeleri anlayabilmek için, onların kombinasyonlarından oluşan sözlüğe bakalım. Yanlarında görünen yüzdeler bu ayrımdaki tiplerin genel nüfus içindeki oranını gösterir. ‘Dörtlü’ ayrımda geçmeyen bir diğer harf çifti: E Dışadönük, I İçedönük,  de burada ayrıca listelenmişidir.

Dışa Dönükler (E)  İçe Dönükler (I ) 
Konuşkan Sessiz
Katılımcı Temkinli, Köşeye çekilen
Sosyal Olaylara ve kişilere derinlemesine bakan
Dışa odaklı Bire bir yakınlık kuran
Bir çok yüzeysel ilişkisi olan Az ama derin ilişkiler
Girişken, Açıksözlü Koruyucu, dışa kapalı
Etrafa sosyal enerji saçan Kendine dönük
Dışarı etkinlikleriyle ilgili Enerjisini kendine saklayan
Harekete geçmek için etrafında adam arayan Kendi başına harekete geçebilen
Sağduyulular  (S ) Sezgilerini kullananlar (N)
Keskin gözlemci Yaratıcı
Çevreyi anında kavrayan, sabitleyen Olasılıklar dahilinde düşünebilen
Bugüne ve şimdiye odaklı Gelecekteki olasılıkları değerlendirebilen
Uyanık ve meraklı İç gözlemi kuvvetli, kendini tahlil edebilen
Hayatı, dünyayı yaşamak isteyen İçine doğanlara göre hareket eden
Geçmişe bağlı Gelecekteki olasılıkları kurabilen
Ayakları yere basan, sağlamcı Hayal gücü kuvvetli, kafası karışık
Pratik Fantastik
Gerçekçi Kurguya açık
Ortak normlara uygun Yaratıcı
Güncel, kullanılana yakın Soyutlamaya yakın
Geçmişten ders alan Gelecekten ilham alan
İkna eden İlham veren
Kullanıma yönelik Sürekli beklenti içinde, huzursuz
Düşünenler (T) Hissedenler (F)
Bildiğinden şaşmayan Samimi
Objektif, doğrucu Kendi yargılarıyla davranan
Kişisel yargılarıyla hareket etmeyen Yardımlaşmacı,yakınlık kuran
Prensiplere ve kurallara odaklı Değerlere ve bağlılığa odaklı
İdare, yönetmelik, kurallar Kapsam, Sonuç Hesaplaşma
Standartlar, arketipler, kalıplar Hafifletici nedenler
Eleştiri, yorum , analiz Takdir, değer verme, dengeleme
Eleştirel yargıda bulunma Acıyıp anlayış gösterme
Eşit paylaştıran Kendini adayan, geçimli
Ölçen, hesaplayan Etkiye göre tepki veren, duyarlılık
Kişisel yargıdan uzak seçim Kendine yakınlığına göre seçim
Tarafsız ve mantıklı Kendi yargılarından emin
Siyah beyaz , test ederek düşünen Soruların arkasındaki itkileri gören
Yargılayan (J) Algılayan (P)
Programlı, kurallar koyan Rutine karşı, alternatif arayan
Sistematik, düzenli, yöntemli Anı değerlendiren
Temkinli, Tedbirle hareket eden Deneye açık, keşifçi
Konuları karara bağlayan Fikirlerle dolu, yeni fikirlerle hareket eden
Sabit, esnek olmayan Esnek, rahatına düşkün
İyi organize, planlı Daha fazla veri toplayan, alternatif arayan
Parçaları birbirinden ayrı tutan Parçaları karıştıran, katan, harmanlayan,
Geleceği dikkatle planlayan Olana uyum sağlayan
Başkalarının hayatını yöneten Hayatın akışına açık
Planlayan, emreden Açık fikirli
Kestirip atan, köprüleri yakan Telaş etmeyen
Onaylanmayı isteyen Kadere, alınyazısına inanan
Sürelere uyan Süreleri takmayan
Hemen bitiren Bekleyip gören
Sonucu görmek isteyen Opsiyonları açık tutan

            Eğer kendi kişiliğinizin örgüsünde temelde  ‘J’ iseniz kurallara uyan, kural koyan, konuları karara bağlayan oluyordunuz. Ama eğer bir P ile ilişkiniz varsa veya evliyseniz, ‘J ‘nin kuralcı ve planlı tavrı , P’ nin olayları akışa bırakan, rutinden bağımsız davranan tavrıyla çatışıyordu. Böylesi tartışmalar ortaya çıkıyordu. Plansızsın, bir işe başlayınca her şeyin kendiliğinden hallolacağını sanıyorsun.”  “Bana kendim olma fırsatını tanımıyorsun. Ben olayları olduğu gibi alıyorum, sense her şeyi başından planlamaya çalışıyorsun” gibi. Eminim buna benzer olaylar hepinizin hayatında yaşanıyordur. Ben kesinlikle yaşıyorum. Burada David Kiersey ve Marilyn Bates “ Lütfen Beni Anla “ kitabı sayfa 1’den alıntı yapmak isterim. Bu alıntı, insan olarak, hepimizin biricik olduğunun altını çiziyor. “Eğer senin istediğini istemiyorsam, lütfen benim istediğimin yanlış olduğunu söyleme veya senden farklı bir şeye inanıyorsam, fikrimi düzeltmeden önce biraz düşün. Veya aynı koşullarda senden az veya çok tepki veriyorsam, benim neden daha az veya çok hissettiğimi  sorgulama veya senin düşüncenden farklı davranıyor veya davranmıyorsam kendim gibi olmama izin ver. Senden , en azından şimdi, beni anlamanı istemiyorum. Beni kendine benzetmeye çalışmaktan vazgeçtiğin an bu kendiliğinden gelir.”

            Dahası kitabın sonuç bölümünde yazar şunları yazmış. “Evet, herkes farklıdır ve herkes kendi sitilinde doğrudur. Bununla yüzleşmeliyiz. Pek çoğumuz birbirimize yabancıyız. Benim kendi tutkularım var, sizin kendi. Siz kendinizinkini tutun, ben kediminkini. Çünkü her birimizin istediği doğrudur. Dahası, eğer sizin yetenekleriniz varsa benim de var. Sizinkileri olduğu gibi sayıyorum ve sizden de aynısını bekliyorum. İşte yabancı, senin beni gerçekten anlayabilmenin yolu yok, ama beni kendine benzetmekten vazgeçersen, en azından beni takdir edebilirsin. Ben buna varım. Ya sen ?”

 16 KİŞİLİK TİPİ: Kendi tanımları burada verdiğim özetlerin çok ötesinde olduğu için, size bu makalenin sonunda bahsettiğim kitaplardan bu tipleri detaylarıyla okumanızı öneririm. Burada her tipi kısaca açıklayacağım , bir yandan da MBTI tanımlamalarının astrolojik temelli yorumlarla zenginleştirmeye çalışacağım. Bir astrolojik haritayla MBTI kategorileri arasında birebir ilişki olduğunu sakın düşünmeyin. Yaptığım bütün çalışmalara rağmen böyle bir ilişki kesinlikle yok. Aradaki ilişki çok daha ince ve karmaşık. 

ZANAATKARLAR DÖRTLÜSÜ  (Ateş Elementi) 

ESTP – KURUCULAR:  Çalışmalarını ortaya koymakta yetenekli, başkalarını istedikleri yere çekebilen, insanları ellerinde bir araç gibi gören, iletişime odaklı, sanat ve el sanatlarını öğrenmeye hevesli, kendi tepkilerinden emin, girişimci, zeki ve hazırcevap, neşeli, rahat hayata ve kaliteli şeylere düşkün, herkesi yönlendiren, insanlarla iç içe, kişileri yüzünden ve vücut dilinden anlayan, insanların tepkilerine dikkat eden, harekete geçen, olayların gerçekleşmesini sağlayan, uzlaştırıcı, diplomat,. Müteşebbis, çekici, şovmen edasıyla arkadaşlık yapan, insanların eğilimlerini kolaylıkla gören, harika bir satıcı. 

ISTP –  USTALAR: Hayatı eylem sanatı olarak gören, her eylemin kendi sonucunu doğurduğuna, kendini yönlendirip yönettiğine, kendi içinde kuralları olduğuna inanan;  Alet kullanmakta son derece maharetli. Küçük araçlar, aygıtlar, makineler, elektrikli aletlerleri kullanma ustası. Yaradılıştan tekniğe haiz. El sanatlarına içten gelen yeteneği olan. Aletleri  de kelimeleri de kullanmaya yatkın. Son derece pratik, alaycı, iyimser , şimdiki yere ve zamana odaklı, sonuçları ortaya koyan, bonkörlüğü zorlayan, ustalığın peşinde, yalnızlıktan hoşlanan, başına buyruk, başkalarının istekleri veya kurallarıyla kendini sınırlamayan, tepki vermekten yorulmayan, zevk duyan, hayat oyunundan korkmayan, sakin ama sivri dilli ,  az ve öz, kesin konuşan. 

ESFP – OYUNCULAR: Yumuşak, nüktedan, çekici bir yumuşaklığı olan, iyimser, yalnız kalmaktan çekinen, başkalarının arkadaşlığını arayan, başarılı bir konuşmacı, doğuştan oyuncu , eğlence düşkünü, hayata karşı konulmaz bir neşeyle bağlı, sol şeritte yaşamayı tercih eden, başkalarının isteklerine kolaylıkla teslim olan, kuruntulardan kaçınıp rahatsızlığını açıkça belli eden, neden hoşlanıyorsa yapmayı seven, heyecanını dışarı yansıtan, tutkulu, sahne sanatlarına eğilimli, halkla ilişkilerde başaralı, çocuk gibi, yalnız çalışacağı teknik işlerden ziyade insanlarla eylem içinden olmayı seven, eğlenceli şeylere para harcamaktan çekinmeyen, neşeli ,ağırlayıcı, üzüntüye gelemeyen, sürü halinde yaşayan, sosyal ve uyumlu, felsefi derinliği olmayan, bilimden kaçan, iş hayatına düşkün. 

ISFP – DÜZENLEYİCİLER: Güzel sanatlara düşkün, kendilerini  bir sanat formu gibi ifade eden, genelde ağzı sıkı, plan ve program yapmayan, sanatlarını yoğun olarak yaşayan, günlük tepki veren, kendini sanatıyla yansıtan, sağduyu dünyasını her yönüyle sentezlemek isteyen, neyin uygun olup neyin olmadığı hakkında şaşmaz bir kavrayışı olan, sezgisel varyasyonlara açık, koku, aroma, tat -, şekil, koku, ton, renk nüanslarıyla çalışmaya olağanüstü yetenekli, kendini kelimelerle değil, eylemle ifade eden, sanatsal kompozisyon içinde yer alan, acıya duyarlı, yufka yürekli, çocuklar ve hayvanlarla çok iyi anlaşan, doğa aşığı, park , bahçe, orman düşkünü, güvenlik arayan. 

VASİLER DÖRTLÜSÜ (Su Elementi) 

ESTJ – AMİRLER:  Sorumlu insanlar, toplumun temel direkleri, düzenle ilgili prensipleri yaratmaya, kuralların ve yöntemlerin detaylarını oluşturma konusunda acayip başarılı, işlerin düzgün yapıldığını görmek isteyen, kural ve prosedürleri dayatan, diğerlerinin rızasını alma konusunda ciddi, akışı sağlamak uğruna yönerge veya talimatlardan vazgeçmeyen, standart prosedüre uygun davranışın önemli olduğuna inanan, kuralların katılığından, kaşı yavaşlatmasından, saçmalığından yılmayan, sosyal ve uygar, sözüyle lider olan, kişileri yönlendirebilen, kuralları yazıya dökebilen, işbirliği ve bağlılık bekleyen, vefalı eş ve aile sahibi olan, şehirli kulüpleri ve toplulukları destekleyen.

ISTJ- MÜFETTİŞLER: Pratik konulardaki keskinlikleriyle kendilerini gösteren, kendilerini geleneksel kurumların koruyucusu olarak gören, saygıdeğer ve özenli, her şeyin düzgün ve doğru olmasını tasdik etmek isteyen, perde arkasında çalışıp ön plana çıkmayan, bulguları konusunda başkalarına nadiren güvenen, kendini adayan, bağlılık gösteren kişiler. Görevşinaz, kötümser, katı bir portre çizen. Otoriteye inanan, giyim kuşam konuşmada muhafazakar. Aidiyet duygusuyla yanıp tutuşan, güvenlik ihtiyacında olan, söz dinleyen, temiz, klasik, antika düşkünü, aileden kalan eşyalara bağlı, eski modayı yeni akımlara tercih eden, çılgınlık istemeyen tipler.  Toplum hizmeti veren organizasyonlarda çalışan, kimseyle yüzleşmeyi sevmeyen, sözü senet, sessiz ve ciddi. Yürekten milliyetçi.

ESFJ – DESTEKÇİLER: Bütün tiplerin en sosyalidir. Beğendikleri kişileri idealize etmek eğiliminde. Derneklere destek veren, toplumsal uyum ve işbirliğini gözeten, kişilerin ihtiyacı olan sağlık ve zenginliği sağlamaya çalışan, sosyal katılımcı, destekçi. Törenlerin başını çeken, olağanüstü başarılı ev sahibi, olayların ve insanların ,  problemlerinin farkında olan ve bunu tartışmayı seven, sosyal geleneklere önem veren, hemen seven veya hemen soğuyan, duygusal tepkilerini bastırmak isteyen, görünüşü kurtarmayı bilen, başkalarının fikirlerini saygılı, kişisel eleştiri karşısında yıkılan, başkalarına yardım etmede ifrata kaçan, hizmet kuruluşlarında yer almaya eğilimli, kayıtsızlıktan hemen yaralanan, sürekli desteklenmek isteyen. 

ISFJ – KORUYUCULAR: Temel istemleri hizmet etmek olan, bireysel ihtiyaçlara aracı olmak isteyen, başkalarının güvende olmasını gözeten, ezilmiş insanlara bakmaktan mutlu olan, özürlülerin ve diğerlerinin ihtiyaçlarıyla başa çıkabilen, yabancılardan çekinen, amaçlarına önem veren ve içten bağlı olan, kıymeti bilinmeyen görevlerde uzun saatler çalışabilen, abartılı biçimde eksiksiz ve tutumlu olmak isteyen, kaynakların yanlış veya savurgan kullanılmasına dayanamayan, genellikle yanlış anlaşılan ve olduklarından aşağı değer verilen, doğumla veya  isimle gelen statüye yürekten bağlı olan, sonuna kadar güvenilir, statükocu, koşulları değiştirmekten nefret eden. 

İDEALİSTLER DÖRTLÜSÜ  (Hava Elementi) 

ENFJ – ÖĞRETMENLER: Görev ve geliştirme guruplarının göz dolduran, vazgeçilemez liderleri, grubun öğrenme ihtiyacını karşılayan. Her öğrencinin potansiyelini bilen, kolaylıkla ortaya çıkaran, onların öğrencilerin potansiyelini harekete geçiren, içlerindeki heyecanı, tutkuları anlayan, anında sosyal bağlantılar oluşturabilen Çok az hazırlıkla birçok veriyi işlemenin kolaylıkla üstünden gelen, kendini takip edenlere veya öğrencilerine ilham veren, onları geliştiren, insanların şefkat ve ilgiyle saran, başkalarının sevgisine önem veren, ikram vermeye doğuştan yeteneği olan, , uyumlu ilişkilere değer veren, kişisel ilişkileri idealize ettiği için bu konuda çok hassas olan, kolaylıkla yaralanan, güzel konuşma yetenekleri olan, doğuştan iletişimci, başkalarını hissedebilen, sosyal kişiler. 

INFJ – DANIŞMANLAR: Olasılıklara odaklı, manevi değerlere düşkün , hemen kestirip atan, kişilerin insani potansiyellerini kazanmalarını kendine dert edinen, başkalarının feraha çıkması için olağanüstü katkılarda bulunan, arkadaşlarına kişilik gelişimi konusunda rehberlik yapmaktan hoşlanan, özel hayatlarını sakınan, hisleri çok keskin, anlaşılması zor, olağanüstü zengin iç dünyası olan. Güvenmedikleri kimselere tepkilerini göstermek istemeyen, kişisel bütünlüklerine önem veren, akıl okuyacak, duru görü olabilecek kadar başkalarını hisseden, başkalarının hislerinin içine işleme gücü olan, normal dışı sezgilere sahip, şiirsel ve mistik, yazın alanında iyi, metafor kullanmakta başarılı, problem çözmeyi seven. 

ENFP – ŞAMPİYONLAR: Başkalarını harekete geçiren, dürtüler hakkında gizemli bir sezgi gücü olan, hayata can veren heyecanlı, tutkulu , duygusal dürtüler…. , başkalarının hayatını etkilen bütün olayları anlamak anlama isteğiyle dolu, insanlar ve konular hakkındaki doğruları araştırmayı iş edinen, büyük ikna kabiliyetiyle başkalarını harekete geçiren, insanlara sonuna kadar gitmeleri için ilham veren, harekete geçiren, sosyal konular üstünde konuşmak için dayanılmaz arzu duyan, tutkulu duygusal itkilerin hayatın itici güçlü olduğunu düşünen, çok geniş yelpazeli ve engin heyecanları olan, yeniliklere dayanılmaz arzu duyan, şiddetle bağımsız olmak isteyen, herhangi bir bağımlılığı reddeden, kendine has bir güven duygusuyla mücadele eden, şüphe çeken sosyal itkileri anında anlayan ve ortaya  çıkaran, insanın içen kadar işleyen gözlem yeteneği olan 

INFP – ŞİFACILAR: Başka tiplerde görülmeyen güçlü bir şefkat , bakıcı olma kapasiteleri olan, kaybedilmiş bütünlüğü tamir etmek isteyen, birlik ve varlık için uğraşan, birkaç kişi veya neden için tutkulu ve canı gönülden savaşan. Kendileri ve sevdikleri için dünyaya barış ve bütünlük getirmeye çalışan, bağımsız ve alçakgönüllü, inandıkları şeyler için olağandışı fedakarlıklarda bulunmak isteyen, genelde çok farklı geçmiş çocukluğu olan, anne babalarıyla problem yaşama ihtimali olan, kendilerine güvenmekte zorlanan, saflık ve sadelik için uğraşan ama günah içinde yüzebilen, kurban rolü oynayan, Sembolleri okuma konusunda Allah vergisi yeteneği olan, düşünceleri hakkında başka ikinci bir seçenek olduğunu düşünmekte zorlanan. 

AKILCILAR DÖRTLÜSÜ (Toprak Elementi) 

ENTJ –  MAREŞAL: Temel güdüsü yöneticilik olan, grupların sorumluluğunu üstüne alan, biçim vermek ve yöntem getirmek içinde dayanılmaz dürtüleri olan, alandaki güçleri ana hedefleri ele geçirmek için düzene sokan net olarak ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için personeli ve malzemeyi hemen koordine eden, olduklarından daha büyük etki yaratan, grupların yönetimini almak için yanıp tutuşan, çevrelerine düzen ve etkinlik getiren, doğal lider, minimum kayıp ve kuvvetle hedeflerine ulaşan,, gereksiz operasyonlardan kaçınan, operasyonu basamak basamak koordine eden, öngörülü, sistematik, ne istediklerini bilen ve iyi ifade isteklerini başkalarına yansıtan, açık sözlü ve net, sabit fikirli, kararlı ve istediklerine odaklı. 

INTJ – TEPE YÖNETİCİLER: Kendine çok güvenen ve kendinin farkında. Kuvvetle değil pozisyonu veya rütbesiyle otorite sahibi, her türlü alternatife hazır, lider kapasiteli ama yönetmek için yanıp tutuşmayan, tepeden tırnağa pragmatist ( birebir işleyen düz mantıklı) stratejilerini çalışmak ve oluşturmak için olayları bir satranç oyunu gibi düşünen, başkalarının şovlarından etkilenmeyen, pratik çözümlere yönelik, yararlı olmayan fikirleri kullanmayan, kesin kararlı, kolay karar veren, uzun dönemli sonuçlar üstüne çalışan, karşısına çıkan zorluklarla beslenen, harekete geçen., geçmişteki hatalara takılıp kalmayan, onları dert etmek yerine geleceği bakan, tamamen kendi içine odaklı, tutumlu, okul hayatında başarılı, tutku ve heyecanlarına kapılmayan, dışarıdaki dünyayı içselleştirirken, tutku ve heyecanlarına kapılmadan yorumlayan, sakin, net, objektif. 

ENTP –  KAŞİFLER: Aletlere inanılmaz derecede hakim, yaratıcı, aletlere, insanlara, mekanik sistemler, sosyal yapılara inanılmaz yaratıcılıkla hakim, her konuya merak duyan, karşı konulmaz derecede meraklı, sürekli olasılıkları hesaba katan, olayları sürekli aynı yöntemle ele almak istemeyen, kendine has yaklaşımlarından emin, geleneksel ve standart olanı kolaylıkla dışlayabilen, fonksiyonel analiz yapmada usta, amaçlar ve sonuçları çok rahat bir araya getiren, neyin işe yaradığını hemen gören, elde olanla harekete geçebilen, günlük rutine kendini kaptırmayan, kendi yaratıcılıklarını ortaya koyacakları projeleri çok iyi yöneten, karmaşık fikirleri rahatlıkla anlatıp, kişiler arasında aktarabilen, en üstte tek adam pozisyonunda olmak isteyen, başkalarını küçümseyen. 

INTP – MİMARLAR: Düşünceye ve dile büyük önem veren, farklılıkları ve uymazlıkları çok iyi gören, sistem tasarımları konusunda doğuştan yetenekli, organizasyonları, programları tasarlamaya, standartları belirtmeye, teorik sistemleri korumaya yatkın ve istekli, ham malzemeden namı değer organizasyonlar kuran, dünyayı analiz edilmesi , anlaşılması, açıklanması gereken bir yer olarak gören, bilgiyi bir araya getirmeye bayılan, çok zeki, güçlü konsantrasyonu olan, analiz etmeyi takıntı haline getirmiş, çok ince düşünen ve kolay dile getiren, çelişkileri hemen yakalayan, saçmalıklardan hevesi kırılan, rutin detaylar karşısında sabırsız, sessiz ve kendi başına çalışan, anlaşılması zor, asosyal, h sakin , ciddi, mantıklı

ENVANTERİN KULLANIM ALANLARI

Envanterin uygulanması sonucu bu dört boyutun oluşturduğu değişik kombinasyonları içeren 16 kişilik tipi ortaya çıkmaktadır. Bu 16 kişilik tipinin açıklaması bize kişilerin tercihleri hakkında fikir vermektedir. Envanter, eğitim ve danışmanlık (bireysel danışmanlık ve eş danışmanlığı) alanında kullanıldığı gibi iş yaşamında da kullanılmaktadır.

EĞİTİM ALANINDA

 Bireyin öğrenme tarzının belirlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla eğitimde var olan becerilerinin güçlendirilmesi ve yeni becerilerin kazandırılması amacıyla kullanılmaktadır.

DANIŞMA SÜRECİNDE 

a) Bireysel Danışma: Bireyin kendini tanıması ve gerekli gördüğü alanlarda kendini geliştirmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

b) Eş Danışmasında: Bireylerin kendilerini ve eşlerini daha iyi tanımaları, aralarındaki ilişkiyi ve iletişimi yeniden değerlendirmeleri ve sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak amacıyla kullanılmaktadır.

İŞ YAŞAMINDA 

a) Meslek Seçimi: Kişinin kendine en uygun mesleği saptamada veya seçtiği meslekte daha verimli ve doyumlu çalışabileceği alanları saptama.

b) Personel Seçimi: Bir pozisyon için gerekli özellikler belirlendikten sonra o özellikleri taşıyan bireylerin belirlenmesi veya ekipteki bireylerin hangi özellikler taşıdıklarını saptadıktan sonra işi daha iyi yapabilmeleri için hangi özelliklerini geliştirmesi gerektiğini saptama. 

c) Kariyer Yönlendirme: Bireylerin özelliklerini saptadıktan sonra hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa o alana ilişkin özelliklerini güçlendirme. 

d) Ekip Üyelerini Tanıma: Bireylerin kendilerini ve birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarını tanıma ve daha iyi bir ekip çalışması için gerekli özelliklerini örneğin problem çözme, stresle baş etme gibi özelliklerini geliştirme. 

e) Hizmet İçi Eğitim: Bireylerin değerlendirilmesi sonucu hangi alanlarda eğitime ihtiyaçları olduğunun saptanması, bu değerlendirme sonucunda bireylere iletişim becerileri, çatışma çözümü gibi alanlarda eğitim verilmesi.

Bu site, reCAPTCHA ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.